• BGN
Телефон за контакти: +359 899 840 122
Вземете безплатен ваучер за 10лв. отстъпка при пазаруване! Грабни ваучера

Условия за ползване


I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА perfumes-versaille.com

Добре дошли на Сайта perfumes-versaille.com, обществен уеб сайт за електронната търговия на Натурале ЕООДнаричани "Perfumes du Château de Versailles", ”Ние” или „Нас”) .

1.Този Сайт предоставя услуги на нашите клиенти и използването му се подчинява на следващите по-долу правила и условия ("Условия за ползване"). Чрез използването на този Сайт, Вие приемате и се съгласявате с тези условия и правила. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не можете да получите достъп или да използвате Сайта. Ние си запазваме правото да променим тези Условия по всяко време, без да Ви уведомяваме. Тези промени влизат в действие с публикуването им на този Сайт и ако продължите използването на Уеб сайта след такива промени ще се счита, че ги приемате.

2. Този Сайт е изключителна собственост на Натурале ЕООД, единствената компания, която има право да използва съответната интелектуална и частна собственост, включително търговски марки, патенти, авторски права по отношение на дизайна, права върху изображението, в съответствие с предоставени правомощия.

3. По всяко време едностранно и без предизвестие, ние можем да променим облика и структурата на нашия Сайт, да добавим или премахнем услуги, или дори да премахнем Сайта от мрежата, както и да публикуваме свои стоки, услуги и съдържание. Тези промени влизат в действие с публикуването им на този Сайт и ако продължите използването на Уеб сайта след такива промени ще се счита, че ги приемате.

4. Забранено е частично или пълно използване на този Уеб сайт, по-специално чрез сваляне, възпроизвеждане, предаване или представяне на данни, с изключение на случаите за лични и нетърговски цели.

5. Цялото съдържание на този Сайт, включително текст, изображения, изходния код, е собственост на Натурале ЕООД или трети лица, които са придобили права да го използват, то е защитено с права на интелектуална и индустриална собственост. Потребителят може да използва този сайт само за негови лични (нетърговски) цели. Само с разрешение на Натурале ЕООД може да се модифицира, възпроизвежда, използва, разпространява и продава информацията, съдържаща се в този Сайт. Поставянето на връзки към Сайта ни не дава никакви права до него и се използва единствено, за да влезете в нашия Сайт. На други сайтове е забранено пълно или частично възпроизвеждане на изображения и съдържание, които се съдържат в нашия Сайт.

Абсолютно забранено е да се копира Сайта или части от него!

6. Достъпът до Сайта е безплатен и не изисква подпис или регистрация. Въпреки това, Натурале ЕООД запазва правото си да пуска на Сайта стоки и услуги, достъпът до които изисква предварителна регистрация. Във всеки случай, тези услуги ще бъдат специално обозначени и ще съдържат прости инструкции за регистрация. Потребителят трябва да използва нашия Сайт добросъвестно, в съответствие с правилата и при настоящите условия за ползване. Потребителят е лично отговорен за използването на този уеб сайт и ще бъде наказан за всички вреди, които може да причини на нас или нашите партньори.

На потребителите е строго забранено да използват и да получават услуги представени на този сайт, като използват процедури, различни от тези, предвидени в съществуващите условия на употреба .

Предвид невъзможността за контрол на съдържанието и услугите, съдържащи се в други уеб сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез връзки, публикувани на нашия уеб Сайт, Ви информираме, че Натурале ЕООД, не носи отговорност за каквито и да било щети, които може да получи потребителят от използването на външни линкове.

Поставянето на връзки към нашия Уеб сайт, без предварителното съгласие на Натурале ЕООД е строго забранено. Натурале ЕООД си запазва правото да предприеме необходимите правни действия срещу онези потребители, които нарушават приложените условия на употреба.

7. Натурале ЕООД се задължава да публикува на Сайта, доколкото е възможно, най-точна и навременна информация. Въпреки това, Натурале ЕООД не може да гарантира точността, прецизността или пълнотата на информацията, достъпна на Сайта.

8. Ние правим всичко възможно, за да се покажат точно цветовете на продуктите, които виждате на Уеб сайта. Въпреки това, ние не можем да гарантираме, че Вашият компютър ще покаже вярно тези цветове.

9. Всички поръчки, направени през Сайта не се считат за приети, докато не са потвърдени с и-мейл.

10. В резултат на всичко това Натурале ЕООД не могат да бъдат държани отговорни за: всякакви неточности и пропуски по отношение на информацията, предоставена на уеб сайта; всички загуби, произтичащи от намеса на трета страна, довела до изкривяване на информацията, предоставена на Сайта; тълкувайки по-горното, това се отнася за всяка загуба, независимо дали пряка или косвена, независимо от причината, характера или последиците от нейната поява, възникваща при посещение на Уеб сайта, невъзможност за достъп до Сайта, както и използване на Сайта и/или информация, получена пряко или косвено чрез Уеб сайта.

11. Всеки посетител на Сайта може да предостави на Сайта лични данни, които го засягат. Предоставянето на такава информация не е задължително. В съответствие със закона посетителите ще могат да имат достъп до техните лични данни и да променят или изтриват тази информация, като се свържат с Натурале ЕООД, отдел Обслужване на клиенти, 1527 София, ул. "Тракия" 15, тел. +359 (0) 2 866 9148.

12. Компанията Натурале ЕООД може да инсталира в компютъра на потребителя „бисквитка-файл”, който позволява да се идентифицира сайта. За най-добро показване на съдържанието на сайта е за предпочитане да се разреши ползването на „бисквитки-файлове”. „Бисквитките” не съдържат данни за идентифициране на потребителя, а са предназначени единствено за използване от Натурале ЕООД . Времетраенето на съхранение на тази информация в компютъра на потребителя е четири (4) месеца.

13. Продуктите, които се предлагат в този сайт са предназначени само за лична некомерсиална употреба. Освен ако не е указано друго, всички цени в сайта са обявени в еври или лева. Вие се съгласявате да платите пълната цена на всички покупки, обявявайки вашата онлайн поръчка.

14. Тези Условия за ползване се регламентират от законите на Република България.

15. Всички спорове, породени от тези Условия за ползване или отнасящи се до тяхното тълкуване, попълване на празноти, недействителност, изпълнение и прекратяване, както и приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Европейска институция по медиация и арбитраж със седалище: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 3, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА САЙТА perfumes-versaille.com

1. Общи положения

Следните условия се отнасят за всички поръчки, направени от клиента (наричан по-нататък "Вие") към Натурале ЕООД, наричано по-нататък "Parfums du Château de Versailles", "нас" или "ние", на Сайта perfumes-versaille.com.

Като използвате perfumes-versaille.com и/или направите поръчка, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията, посочени тук ("Условията"). Молим, уверете се, че сте прочели и разбрали Условията, преди на направите своята поръчка.

Поръчки могат да бъдат правени само от лица, навършили 18 години, които не са поставени под попечителство.

Включването на продукти или услуги на perfumes-versaille.com в определен момент не означава и не гарантира, че тези продукти или услуги ще се налични по всяко време. Запазваме си правото да преустановим предлагането, на който и да било продукт, по което и да било време.

Запазваме си правото да променяме тези Условия от време на време, без да Ви уведомяваме предварително. Версията на Условията, която ще се прилага за Вашата поръчка, ще бъде тази, която е публикувана на perfumes-versaille.com в момента, когато направите поръчката.

2. Цени и разходи за доставки

Показаните цени на perfumes-versaille.com включват дължимия по закон данък добавена стойност, но не включват разходите за доставка.

Цената, независимо от начина на доставка, се посочва ясно по време на завършването на поръчката.

3. Поръчване/сключване на договор

Можете да направите поръчка чрез perfumes-versaille.com или по телефона.

След като направите поръчката, ако сте ни предоставили Ваш имейл адрес, ще получите потвърждение по имейл. Ако поради някаква причина не можем да изпълним Вашата поръчка, ще Ви уведомим при първа възможност. Ако вече сме получили плащане за такава поръчка, ще се опитаме да възстановим съответната сума, като използваме същия начин на плащане, който е бил използван за извършване на плащането. Ако поради някаква причини е необходимо друго уреждане на случая, ще Ви уведомим и ще Ви помолим да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Parfums du Château de Versailles, от където ще бъде уредено възстановяването на сумата.

4. Доставка

За нас е от голямо значение старателното приемане и обработване на поръчки и осигуряването на бърза доставка на поръчката до адреса на пребиваване или друг адрес в България, съгласно опцията, която се избрали.

Стремим се да изпращаме поръчките за най-краткото възможно време и в реда, по който са били направени. Макар, че се стремим да извършим доставката в посочения интервал, доставката може да отнеме по-дълго поради неочаквани събития. В случай, че времето за доставка надвиши 30 дни, можете да отмените поръчката си.

Преди да поръчате, ще бъдете информирани за това, кога се очаква да бъде извършена доставката. След като поръчате, ако сте ни предоставили имейл адрес, ще получите потвърждение по имейл с информация за това, кога се очаква да бъде извършена поръчката.

Ще намерите пълните Начини за доставка на perfumes-versaille.com

Ако поръчката Ви не пристигне до планираната дата, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Parfums du Château de Versailles на телефон .+359 (0) 2 866 9148 или чрез имейл office@perfumes-versaille.com

5. Оттегляне на поръчка

Можете да отмените или да върнете поръчката от датата, на която поръчате, до 14 дни след получаване на поръчаните стоки. Ако сте заплатили стоките, ще Ви възстановим сумата, която включва стандартните разходи за доставка на Parfums du Château de Versailles, но няма да включва разходите за връщане на стоките до Натурале ЕООД, ако 

такива са били направени. Ще намерите пълният текст за Връщане на стоки на perfumes-versaille.com

Ако желаете да отмените или да върнете Вашата поръчка, моля, уведомете ни в писмен вид като изпратите имейл на office@perfumes-versaille.com като изпратите обратно стоката в рамките на периода от 14 дни от датата на получаване. Ще възстановим средствата, като се опитаме да използваме същия начин на плащане, който е използван за извършване на плащането възможно най-скоро или най-късно 14 дни от датата на получаване на уведомлението за отмяна на поръчката, само ако сме получили стоката. Може да бъде използван друг начин на плащане за възстановяването на средствата, при положение, че се съгласите на такава промяна; във всеки случай това няма да бъде свързано с допълнителни разходи.

6. Връщане на стоки

Натурале ЕООД гарантира пълно възстановяване на заплатената сума, при положение че всички стоки бъдат върнати в същото състояние, в което са били, когато сте ги получили. Това означава, че стоките не трябва да са повредени, замърсени, променяни и, че всички етикети или обозначения трябва да бъдат на мястото си.

Можете да върнете поръчаните стоки по куриер или всяка друга транспортна фирма по Ваш избор. Натурале ЕООД не възстановява транспортни разходи.

Моля, не връщайте стоката, освен ако не сте се свързали с нас. Такива продукти няма да бъдат приемани.

Ще намерите по-подробна информация относно процедурата на връщане на стоки в документите, придружаващи доставката и в нашата категория Връщане на стоки на perfumes-versaille.com

7. Начини на плащане

Кредитна карта или дебитна карта 
Можете да въведете данните за Вашето плащане в момента, в който правите поръчката, като използвате валидна кредитна или дебитна карта (VISA или Mastercard). Съответната сума ще бъде заявена незабавно по Вашата карта, но няма да бъде дебитирана преди стоките да бъдат изпратени. Натурале ЕООД си запазва правото да провери валидността на кредитната или дебитната карта, нейния статус по отношение на стойността на поръчката и дали данните за адреса на купувача са правилни. Възможно е да откажем да изпълним поръчки в зависимост от резултатите от тези проверки.

Наложен платеж 
Можете да изберете да платите чрез наложен платеж при получаване на стоките. 
Моля, обърнете внимание, че не можем да приемаме карти-ваучери или merchandise cards като средства за плащане чрез perfumes-versaille.com .

Ще получите изисквания от закона платежен документ/фактура в имейл, потвърждаващ изпращането на стоките.

8. Нашата отговорност

Нищо в тези Условия не изключва или ограничава отговорността на Натурале ЕООД по отношение на проблеми, за които би било незаконно за нас да ограничим или изключим нашата отговорност.

Натурале ЕООД не носи отговорност за косвени вреди, произтичащи от основни загуба или вреда, като например загуба на печалба или загуба на възможност за бизнес и не носим отговорност за неизпълнение на доставката на поръчаната стока или нарушение на някое от другите ни задължения, предвидени в настоящите Общи условия, ако това нарушение или несъответствие се дължи на форсмажорни обстоятелства, включително, но не само, пожар, наводнение, буря, бунт, граждански размирици, война, ядрени аварии и терористични атаки.

Нашата максимална отговорност към Вас за всякакви загуби или щети, произтичащи във връзка с Вашата поръчка на perfumes-versaille.com, ще бъде ограничена до общата цена на Вашата поръчка.

9. Цветове

Полагаме всички усилия да покажем адекватно нашите продукти, включително техния състав и цветове. Цветът, който виждате, зависи от Вашата компютърна система и ние не можем да гарантираме, че Вашият компютър ще покаже вярно тези цветове.

10. Отделеност

Ако някоя част от тези Условия бъде отхвърлена или бъде намерена за недействителна от съд или регулативен орган, другите Условия ще продължат да бъдат в сила.

11. Собственост на права

Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права на perfumes-versaille.com, остават собственост на Натурале ЕООД. Всяко използване на perfumes-versaille.com или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за Ваше лично, нетърговско ползване, е забранено без разрешение от Натурале ЕООД